Władze Szkoły


Dyrektor Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej

Dr hab. inż. Tomasz N. Kołtunowicz, prof. uczelni

koordynator w zakresie dyscypliny naukowej: automatyka, elektronika i elektrotechnika

email: T.Koltunowicz@pollub.pl

tel: 81 538 4713


Koordynatorzy

Dr hab. inż. Rafał Rusinek, prof. uczelni

koordynator w zakresie dyscypliny naukowej: inżynieria mechaniczna

email: R.Rusinek@pollub.pl

tel: 81 538 4571

Dr hab. inż. Zbigniew Suchorab, prof. uczelni

koordynator w zakresie dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

email: Z.Suchorab@pollub.pl

tel: 81 538 4756

Dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. uczelni

koordynator w zakresie dyscypliny naukowej: inżynieria lądowa i transport

email: D.Barnat-Hunek@pollub.pl

tel: 81 538 4426

Dr inż. Róża Dzierżak

koordynator w zakresie spraw organizacyjnych

email: R.Dzierzak@pollub.pl