Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna jest jednym z ostatnich etapów procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej. Prowadzona jest z każdym Kandydatem. W rozmowie rekrutacyjnej biorą udział członkowie Komisji Rekrutacyjnej, a także potencjalni Promotorzy tematów wybranych przez poszczególnych Kandydatów.

Rozmowy rekrutacyjne będą prowadzone w dniach 24-25 września 2019 r. w godz. 9.00 - 16.00.

Czas trwania rozmowy z Kandydatem - 20 minut, w tym:

  • 10 minut - prezentacja multimedialna na wybrany temat z listy dostępnych tematów
  • 10 minut - dyskusja z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej SDwPL