Informacje o rekrutacji w roku 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej na rok akademicki 2019/2020 zostało zakończone. Lista rankingowa dostępna jest pod następującym linkiem.

Zgodnie z ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 20/2019/VI kształcenie Doktorantów prowadzone jest w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

W roku akademickim 2019/20 prowadzony był nabór w następujących dyscyplinach naukowych:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria lądowa i transport