Komisja rekrutacyjna

Przewodniczący Komisji

dr hab. inż., Tomasz N. KOŁTUNOWICZ, prof. uczelni

Dyrektor szkoły doktorskiej

Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika


Przedstawiciele pozostałych dyscyplin:

dr hab inż. Danuta BARNAT-HUNEK, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa: inżynieria lądowa i transport

dr hab. inż. Rafał RUSINEK, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Zbigniew SUCHORAB, prof. uczelni

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Przedstawiciel doktorantów

dr inż. Róża DZIERŻAK