Komisja rekrutacyjna

Przewodniczący Komisji

dr hab. inż. Tomasz N. KOŁTUNOWICZ, prof. PL

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika


Przedstawiciele pozostałych dyscyplin naukowych:

dr hab. inż. Danuta BARNAT-HUNEK, prof. PL

Dyscyplina naukowa: inżynieria lądowa i transport

dr hab. inż. Rafał RUSINEK, prof. PL

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Zbigniew SUCHORAB

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Róża DZIERŻAK