Informacje podstawowe

Zgodnie z ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 20/2019/VI kształcenie Doktorantów prowadzone jest w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

W roku akademickim 2019/20 prowadzony jest nabór w następujących dyscyplinach naukowych:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria lądowa i transport

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach:

Proponowane tematy prac doktorskich dla poszczególnych dyscyplin naukowych znajdują się pod następującym linkiem

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej

Spis wymaganych dokumentów na potrzeby procesu rekrutacji.