Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do SDwPL w roku akademickim 2020/2021.

do 29 maja 2020 r. - zgłoszone przez pracowników naukowych posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora tematów prac badawczych, na które przeprowadzana będzie rekrutacja (link do kwestionariusza osobowego dla potencjalnego promotora)

do 30 czerwca 2020 r. - opiniowanie zgłaszanych tematów przez Radę Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej

do 30 czerwca 2020 r. - ogłoszone przez dyrektora Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej listy tematów prac badawczych oraz nazwisk potencjalnych promotorów – strona internetowa.

1 sierpnia 2020 r. - 8 września 2020 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej EHMS oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej

9-11 września 2020 r. - złożenie dokumentów (zgodnie z wytycznymi) - dostarczenie osobiście (ul. Nadbystrzycka 38B/406)  lub listownie na następujący adres z dopiskiem "Rekrutacja" (w przypadku przesyłki w formie listu decyduje data stempla pocztowego). Uwaga! osoby posiadające polskie obywatelstwo wypełniają tylko dokumenty w języku polskim tj załącznik nr 1 (wniosek) oraz załącznik nr 2 (kwestionariusz osobowy, oświadczenie, deklarację oraz klauzulę informacyjną). Wszystkie pliki dostępne są pod następującym linkiem.

11 września 2020 r. - przesłanie informacji do kandydatów (drogą elektroniczną) o wyznaczonym terminie rozmowy rekrutacyjnej oraz o ewentualnych brakach w złożonej dokumentacji

18 września 2020 r. - ostateczny termin uzupełnienia braków w dokumentacji

21 września 2020 r. - test z języka angielskiego

22 i 23 września 2020 r. - rozmowy rekrutacyjne

24 września 2020 r. - ogłoszenie listy rankingowej