Harmonogram rekrutacji

do 6 września 2019 r. - rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacji elektronicznej EHMS + opłata rekrutacyjna

10-12 września 2019 r. - przyjmowanie dokumentów - dostarczenie osobiście (ul. Nadbystrzycka 36C/212E)  lub listownie na następujący adres z dopiskiem "Rekrutacja" (w przypadku przesyłki w formie listu decyduje data stempla pocztowego)

13 września 2019 r. - informacja dla Kandydatów o wyznaczonym terminie rozmowy rekrutacyjnej (oraz o ewentualnych brakach w złożonej dokumentacji)

20 września 2019 r. - termin uzupełniania braków w dokumentach kandydatów

23 września 2019 r. - test z języka angielskiego

24 i 25 września 2019 r. - rozmowy rekrutacyjne

26 września 2019 r. - ogłoszenie listy rankingowej