Akty prawne związane z rekrutacją

Akty prawne

Uchwała Nr 19/2020/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała Nr 30/2020/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie Nr R-42/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-41/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 do Szkoły Doktorskiej.

Zarządzenie Nr R-27/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-35/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-27/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Dokumenty do ściągnięcia

Wniosek, Kwestionariusz osobowy, Oświadczenie, Deklaracja + Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (w języku polskim oraz angielskim)