Akty prawne związane z rekrutacją

Akty prawne

Uchwała Nr 21/2019/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała Nr 25/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/2019/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała Nr 26/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Nr R-22/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej.

Zarządzenie Nr R-23/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-27/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-35/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-27/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Dokumenty

Podanie

Kwestionariusz osobowy + Oświadczenia + Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych