Dokumenty dla Doktorantów

Ankieta dla Doktoranta

Wzór sprawozdania rocznego

Ewidencja czasu pracy

Wniosek Doktoranta do Rady Szkoły Doktorskiej o wyznaczenie Promotora

Wytyczne do Indywidualnego Planu Badawczego