Akty prawne

Komunikat Dyrektora SDwPL

Komunikat Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej o czasowym zawieszeniu zajęć związanych z procesem kształcenia.

Akty prawne MNiSW

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 19/2020/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała Nr 30/2020/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała Nr 18/2020/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 20/2019/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 21/2019/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała Nr 24/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 25/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/2019/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała Nr 26/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc w Szkole Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała Nr 67/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice Lubelskiej.


Zarządzenia Rektora Politechniki Lubelskiej

Zarządzenie Nr R-42/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-41/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 do Szkoły Doktorskiej.

Zarządzenie Nr R-21/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-22/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej.

Zarządzenie Nr R-23/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-27/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-27/2019 - załączniki

Zarządzenie Nr R-35/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-27/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-35/2019 - załącznik